Market Monitor - Machinery - Belgium 2016

Trhový prieskum

  • Belgicko
  • Stroje / strojárstvo

18 aug 2016

Demand for Belgian machines and engineering businesses is still affected by the difficulties some major buyer industries are facing (e.g. construction).

  • Demand for Belgian machines and engineering businesses is still affected by the difficulties some major buyer industries are facing (e.g. construction). In contrast, machinery for manufacturing and agriculture are performing quite well. While competition is strong, high quality producers usually enjoy a competitive edge.
  • In general, the profit margins of Belgian machinery/engineering businesses have remained stable over the past 12 months as companies were able to reduce their cost base. In the coming months margins are expected to remain stable or to slightly deteriorate, depending on the level of activity (order books).
  • A major issue for the industry is that, in general, banks are still restrictive in granting financing. Businesses that do not have access to financing cannot perform in a sustainable way: gearing has always been high in the machinery sector due to the required investments.
  • On average, payments in the Belgian machinery/engineering sector take around 60 days. Payment experience is average, and the level of protracted payments has been low over the past couple of years.
  • Although still relatively low compared to other industries, the number of non-payment cases has increased over the past six months, and this negative trend is expected to continue. The number of insolvencies in the industry is at a low level, but slightly deteriorating.

Súvisiace dokumenty

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.