Country report Switzerland 2017

Report krajiny

  • Švajčiarsko
  • Poľnohospodárstvo,
  • Automotive / Doprava,

16 máj 2017

Despite rising Swiss exports in 2016, export-oriented businesses production costs had risen relative to their export prices, squeezing profit levels.

Switzerland key indicators

Switzerland industries performance forecast

The insolvency environment

Corporate insolvencies expected to increase further in 2017

Since 2015 Swiss business insolvencies have recorded annual increases due to a more difficult economic environment. Despite a rebound of GDP growth, this trend is expected to continue in 2017, with business failures rising 1%, to 4,700 cases of bankrupt and over-indebted businesses.

Swiss business insolvencies

Economic situation

Growth expected to remain below 2% in 2017

Switzerland real GDP growth
In 2016 the Swiss economy modestly rebounded after the January 2015 decision of the Swiss Central Bank to end the exchange rate cap, which had led to a sharp appreciation of the Swiss franc (especially against the euro), severely affecting exports. Switzerland relies heavily on exports, which account for 70% of GDP. In 2016, export-oriented businesses production costs had risen relative to their export prices, squeezing profit levels.

Switzerland - exports of goods and non-factor services
The 2016 rebound was driven by stabilisation of the exchange rate and increased demand from the eurozone, leading to higher exports. The Central Bank has kept the benchmark interest rate at -0.75%, which has contributed somewhat to the weakening of the Swiss franc exchange rate.

In 2017 the gradual rebound is set to continue, with export growth forecast to continue and private consumption growth expected to pick up slightly. Consumer price inflation is forecast to remain below 1%.

 

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.