Market Monitor - Construction industry - Australia

Trhový prieskum

  • Austrália
  • Stavebníctvo

19 feb 2015

Problems remain in the building sectors of most of the countries covered in this issue of the Market Monitor. Consequently, the outlook for the construction industry in 2015 remains muted.

Market performance at a glance

Australia

  • Residential construction performance is expected to improve in New South Wales and Queensland due to low interest rates, population growth and increasing building approvals.
  • Commercial construction is expected to be further affected by the reduction in mining investment and resource related work.
  • However this will be offset to some extent by increased growth in telecommunications infrastructure and transport infrastructure.
  • Payments in the construction sector take between 90-120 days on average. Notifications of non-payments have increased and the current level is high.
  • Construction insolvencies are expected to level off in 2015, but the overall level remains high.
  • Our underwriting approach remains cautious as the residential and commercial construction sectors struggle to fill the gap left after the mining-boom ended in Australia, and increased competition leads to margin erosion (especially for new and small businesses).

Súvisiace dokumenty

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.