Market Monitor - Focus on machinery - Sweden

Trhový prieskum

  • Švédsko
  • Stroje / strojárstvo

31 júl 2015

The Swedish machinery sector has seen many positive developments over the past few years and currently benefits from higher global demand.

Sweden

  • The Swedish machinery sector is highly export oriented. Its main segments are automotive (trucks), agriculture and industrial machines.
  • The industry has shown several years of positive development, and currently benefits from higher global demand. Sweden’s economic growth has also picked up (2.4% in 2014) and is forecast to be 2.2% in 2015. As a result, investments continue to increase.
  • Due to the benign growth outlook profit margins are expected to remain stable in 2015.
  • While the external financing requirement is high, the industry faces no particular lending problems as banks are generally willing to provide loans to the machinery sector.
  • The average payment duration in the machinery industry ranges from 30-45 days. Payment behavior has been good over the last two years and the number of payment delays, defaults and insolvencies is expected to remain low in 2015
  • Due to the good growth prospects and low credit risk our underwriting stance is relaxed for all subsectors.
Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.