Market Monitor - ICT industry - The Netherlands

Trhový prieskum

  • Holandsko
  • Elektronika / ICT

16 jún 2016

The industry is characterised by sharp price erosion and fierce competition, especially in the wholesalers segment. Market concentration is still on-going.

  • In 2016 the Dutch ICT sector is expected to grow further, on the back of the country’s  continued economic rebound (GDP is forecast to grow 1.6% in 2016) and increasing consumer spending. Another driver of ICT growth is the rising business investment in big data and cloud computing solutions.
  • The industry is characterised by sharp price erosion and fierce competition, especially in the ICT wholesalers segment. Market concentration is still on-going in this subsector. While margins are under pressure, most ICT businesses are still able to realize solid profits.
  • While ICT businesses’ bank financing requirements are generally high, banks are willing to provide credit to ICT companies.  
  • Payments in the ICT sector take 60 days on average and payment delays are expected to remain stable in the coming months.
  • The insolvency level remains low compared to other industries. The ICT insolvency environment is expected to improve in 2016 after a slight deterioration in 2015.
  • Our underwriting stance remains generally open, and we assess and determine the risks on a case-by-case basis. Our requirements regarding financial information of ICT buyers are very high, given that many companies in this industry face low margins and high competition.
Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.