Market Monitor - Chemicals performance - Switzerland

Trhový prieskum

  • Švajčiarsko
  • Chemikálie / Farmácia

01 jún 2015

Chemicals/pharmaceuticals has been a well performing sector in Switzerland; demand and profit margins are expected to remain stable in 2015.

Market performance at a glance 

Switzerland

  • The performance of the Swiss chemicals/pharmaceuticals industry has been strong for years, with most businesses showing good financial health. Businesses´ gearing is generally low, while banks are very willing to provide loans.
  • Many Swiss companies in this sector benefit from a geographically well diversified customer portfolio, which ensures a good risk distribution of their trade receivables.
  • As many Swiss chemicals/pharmaceuticals businesses have diversified their production sites outside Switzerland, they are among the Swiss export-driven sectors that are least affected by the appreciation of the Swiss franc.
  • Demand and profit margins in this industry are expected to remain stable in 2015.
  • The average payment duration in the Swiss chemicals/pharmaceuticals industry is 45 to 60 days. The number of protracted payments, non-payments and insolvency cases is traditionally low, and it is expected that there will be no change in the coming months.
  • Due to the general positive indicators, our underwriting stance continues to be relaxed for all segments of this industry.

Súvisiace dokumenty

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.