Rating finančnej sily

Rating finančnej sily našej spoločnosti bol potvrdený ratingovou agentúrou A.M. Best na úrovni „A“ (Excelentný) so stabilným výhľadom a agentúrou Moody’s na úrovni "A3"- taktiež so stabilným výhľadom.

Kľúčové prevádzkové subjekty Atradius N.V. majú hodnotenie finančnej sily určený spoločnosťou A.M. Best a spoločnosťou Moodys. Obe hodnotenia potvrdzujú silnú prevádzkovú výkonnosť a vedúce postavenie skupiny Atradius.

A.M. Best

Rating: A (Excelentný) stabilný výhľad
Posledná aktualizácia: September 2017
Atradius N.V., hodnotené spoločnosti skupiny Atradius:

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros

Atradius Reinsurance DAC

Atradius Trade Credit Insurance, Inc.

Atradius Seguro de Crédito, S.A.

Web: A.M. Best

 

Moody’s

Rating: A3, stabilný výhľad
Posledná aktualizácia: December 2017
Atradius N.V., hodnotené spoločnosti skupiny Atradius

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros

Atradius Reinsurance DAC

Atradius Trade Credit Insurance, Inc.
Web: Moody's

Súvisiaci obsah

Informácie pre akcionárov

Atradius N.V. je súkromná spoločnosť, ktorá je úplne vo vlastníctve spoločnosti Grupo Catalana Occidente, S.A. a spoločnosti Grupo Compañía Española de Crédito y Caución, S.L.

Výročné správy

Výročná správa je kompletný prehľad výsledkov Atradius N.V. za jeden rok. Zahŕňa výsledky a stratégiu, ročnú účtovnú závierku a dodatočné finančné informácie.