Tlačové správy

Aktuálne ekonomické správy z celého sveta

Prístup k Atradius informáciam, vrátane tlačových správ, vysokokvalitných videí, snímok s vysokým rozlíšením a grafikou a našej rozsiahlej knižnice o priemysle a poradentstve.

Publikácie

Správy o najnovších obchodných trendoch vrátane Barometra platobnej morálky, ekonomických výskumov, správ o krajinách a monitorovania trhu.

Kontakt pre média

Regionálne kontakty pre komunikáciu s médiami. Ak máte otázky k tlačovým správam alebo k publikáciám zverejneným spoločnosťou Atradius, vyhľadajte si správne kontakty na nášho mediálneho zástupcu.

Tlačové správy

Atradius tlačové správy obsahujú najnovšie informácie o trhu s poistením pohľadávok, ako aj informácie o operáciách spoločnosti Atradius.

Man and woman reading document | Atradius Takaukset

Videá

Naše vysoko kvalitné videá Vám umožnia nahliadnuť do našej práce. Získajte prehľad o našej činnosti a pozrite sa na jasné vysvetlenie poistenia pohľadávok.

Business event
Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.